Skip to main content

Działalność nierejestrowana to forma zarobkowania, która pozwala kierowcom zawodowym na uzyskanie dodatkowego dochodu. Nie jest to działalność gospodarcza, ale przy zachowaniu odpowiednich wytycznych, polskie prawo pozwala na przychód nieprzekraczający 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W poprzednim artykule omówiliśmy przywileje związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej. W niniejszym skupimy się na jednym z obowiązków – rozliczeniu PIT-36.

Jak rozliczyć PIT-36 prowadząc działalność nierejestrowaną?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się z koniecznością rozliczenia przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym. Aby odpowiednio rozliczyć się w rocznym zeznaniu podatkowym, przez cały rok należy sumiennie prowadzić zarówno ewidencję sprzedaży, jak również koszty przychodu. Na podstawie tych danych, będziesz w stanie poprawie wypełnić zeznanie podatkowe.

Przychody z działalności nierejestrowej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam dodatkowa rubryka “działalność nierejestrowana”, w której wykażesz:

  • przychody z działalności nierejestrowanej,
  • koszty uzyskania przychodu,
  • obliczysz dochód, odejmując koszty uzyskania przychodu od przychodów.

Następnie twoim zadaniem będzie obliczenie należnego podatku, na podstawie dochodu i obowiązującej skali podatkowej. Warto pamiętać, że w przypadku działalności nierejestrowanej nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Całość podatku rozliczasz raz w roku, składając PIT-36. Dochód z działalności nierejestrowanej podlega opodatkowaniu według skali podatkowej: 12% do 120 000 zł i 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł.

Pamiętaj także, że zeznanie podatkowe PIT-36 musisz złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskałeś przychody.

Przykład wypełnienia PIT-36 dla działalności nierejestrowanej

Załóżmy, że w 2024 roku uzyskałaś.eś łączny przychód z działalności nierejestrowanej w wysokości 20 000 zł. Twoje koszty uzyskania przychodu wyniosły 5 000 zł. Oto jak wypełnić PIT-36:

  • przychody: 20 000 zł,
  • koszty uzyskania przychodu: 5 000 zł,
  • dochód: 15 000 zł (20 000 zł – 5 000 zł),
  • podatek dochodowy: 12% z 15 000 zł = 1 800 zł.

Po obliczeniu podatku dochodowego, wypełnij resztę formularza zgodnie z instrukcjami i złóż go w urzędzie skarbowym lub online za pomocą e-Deklaracji.

Podsumowanie

Rozliczenie PIT-36 przy działalności nierejestrowanej wymaga starannego prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów. Poprawne wypełnienie formularza PIT-36 jest kluczowe, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym. Dzięki temu możesz legalnie i bezpiecznie korzystać z możliwości, jakie daje działalność nierejestrowana, ciesząc się dodatkowym dochodem bez zbędnych formalności.

TransporterLink

ZLECENIA I PRACA DLA KIEROWCÓW: B, B+E, C, C+E, D

Leave a Reply

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link