Skip to main content

Działalność nierejestrowana to sposób zarabiania pozbawiony zbędnej biurokracji, idealny dla kierowców zawodowych. Pozwala uniknąć wielu obowiązków fiskalnych i administracyjnych. Przychód z tej formy działalności może sięgać nawet 75% minimalnego wynagrodzenia. W niniejszym artykule omówimy, jakie korzyści przynosi kierowcom wybór tej formy zarabiania.

Brak obowiązku rejestracji działalności nierejestrowanej

Na samym początku warto podkreślić, iż działalność nierejestrowaną można prowadzić bez wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), GUSu oraz Urzędu Skarbowego. W związku z tym nie wymaga się także posiadania numerów identyfikacyjnych NIP oraz REGON. Co więcej, omija się także prowadzenie skomplikowanej księgowości, gdyż wystarczy tylko zadbać o uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Składkowanie

Jeśli w ramach działalności nierejestrowanej kierowca świadczący usługę kierowania pojazdem- wykonuje umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie- wówczas podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Firma, która jest zleceniodawcą, odpowiada za składki i ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić swojego zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki ZUS.

Ważne jest, że zarabiając w ramach działalności nierejestrowanej, jest się zwolnionym z zaliczki na podatek dochodowy. Podatek ten należy opłacić dopiero w zeznaniu podatkowym, odprowadzając 12% od przychodu. Przychody z tej działalności są ujmowane jako “inne źródła” przychodów w rocznej deklaracji podatkowej.

Podsumowując, uproszczona biurokracja sprawia, że działalność nierejestrowana jest atrakcyjną opcją dla kierowców zawodowych. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa. W kolejnym artykule omówimy, jak prawidłowo rozliczyć PIT 36 prowadząc działalność nierejestrowaną.

TransporterLink

ZLECENIA I PRACA DLA KIEROWCÓW: B, B+E, C, C+E, D

Leave a Reply

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link