Skip to main content

Polityka prywatności


Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługujące Pani/Panu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

TransporterLink Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26 (20-213 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805722,
 NIP: 946-26-91-902, REGON: 384445977.

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej: transporterlink.com oraz aplikacji mobilnej TransporterLink, którą użytkownicy mają możliwość bezpłatnie pobrać za pośrednictwem Google Play oraz App Store.

Rodzaj danych

TRANSPORTERLINK przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 • zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a administratorem i jej wykonania oraz weryfikacji danych i tożsamości oraz posiadanych uprawnień (kierowców, przewoźników, zleceniodawców): imię i nazwisko, adres zamieszkania, lub siedziby numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail , historia prowadzenia pojazdów oraz zaświadczenie o niekaralności (jeśli jest to dozwolone przez prawo), prawo jazdy i jego aktualny status, dane płatności lub bankowe (w tym powiązane dane dotyczące weryfikacji płatności).
 • zawarcia umowy przewozu lub świadczenia usług: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail,  historia prowadzenia pojazdów oraz zaświadczenie o niekaralności (jeśli jest to dozwolone przez prawo), prawo jazdy i jego aktualny status, dane płatności lub bankowe (w tym powiązane dane dotyczące weryfikacji płatności) , dane dotyczące polis odpowiedzialności cywilnej,
 • subskrypcja bezpłatnych newsletterów – adres e-mail,
 • marketing własny/ marketing cudzy – adres e-mail.
Cel przetwarzania danychPodstawa prawnaOkres przechowywania
1. Zawarcie i wykonanie umowy na linii
Administrator – Zleceniodawca,
2. Zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Użytkownikami, weryfikacji danych i tożsamości oraz posiadanych uprawnień,
a także świadczenie przez Administratora na Pani/Pana rzecz dopasowanych do Państwa potrzeb Usług, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług.
Art. 6 ust.1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Do czasu zakończenia realizacji umowy a następnie przez  czas równy okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub okres wymagany przez przepisy prawa (np. prawa podatkowego).
3. pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) usług świadczonych przez Administratora (marketing własny)
RODO – uzasadniony interes Administratora
przez okres pięciu lat lub do czasu wycofania przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Panią/ Pana ich usunięcia. 
4. subskrypcja bezpłatnych newsletterówArt. 6 ust.1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda Użytkownikaprzez okres pięciu lat lub do czasu wycofania przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Panią/ Pana ich usunięcia.
5. marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich (marketing cudzy).Art. 6 ust.1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda Użytkownikaprzez okres pięciu lat lub do czasu wycofania przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Panią/ Pana ich usunięcia. 

Na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej Administratora mogą zostać umieszczone „wtyczki” do portali społecznościowych takich jak: Facebook, Linkedin, Twitter. Administrator informuje, iż w odniesieniu do danych pozyskiwanych przez administratorów tych serwisów Użytkownik powinien zapoznać się z treścią polityki prywatności tych administratorów.

Kategorie odbiorców do których przekazywane będą Pani/ Pana dane osobowe

W zakresie niezbędnym do wykonania umowy (odpowiednio Umowy spedycji lub Umowy przewozu) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odpowiednio Zlecającemu transport lub Przewoźnikowi ale wyłącznie w zakresie wymaganym do sprawnej i niezakłóconej realizacji usługi spedycji lub przewozu.

Ponadto Pani/ Pana dane mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do zawarcia i wykonania umowy uniemożliwi jej zawarcie.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego tj. poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pragniemy poinformować, iż niniejsza Polityka Prywatności może podlegać aktualizacjom. O wszelkich zmianach Pani/ Pan zostanie poinformowana drogą mailową. Zmiany dotyczące Pani/ Pana praw nigdy nie będą dokonywane bez uprzedniej prośby o ich akceptację.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres:info@transporter.link,
 2. Telefonicznie: +48 600 947 052,
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod adresem transporterlink.com/kontakt,
 4. listownie na adres: TransporterLink Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

Cookies

Serwis korzysta z plików cookies.  

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.  

 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.  

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.  Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.  

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP. 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link