Skip to main content

W ostatnich tygodniach Polska z uwagą śledzi intensywne protesty rolników, którzy wyrażają niezadowolenie z polityki rolniczej Unii Europejskiej oraz wzmożonego napływu produktów z Ukrainy. Ich postulaty koncentrują się również na apelach do polskiego rządu o udzielenie wsparcia dla krajowej produkcji rolnej i jej ochronę. Strajk rolników, choć skupiony głównie na sektorze rolniczym, ma wpływ na pozostałe dziedziny gospodarki, z branżą transportową na czele.

Polscy rolnicy, podobnie jak ich odpowiednicy z innych krajów europejskich, protestują przeciwko wprowadzeniu tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnicy różnych narodowości sprzeciwiają się m. in. obowiązkowi ugorowania 4 procent ziemi co roku oraz ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 90 procent do 2040 roku. Wyrażają również zdecydowany sprzeciw wobec niekontrolowanego napływu produktów z Ukrainy, która jako państwo spoza Unii Europejskiej nie podlega zobowiązaniu do przestrzegania m.in. norm produkcyjnych.

Podstawową formą wyrażenia sprzeciwu są blokady dróg, które utrudniają płynność ruchu drogowego. Transport ciężarowy, który odgrywa kluczową rolę w dostawach towarów na terenie kraju, napotyka na opóźnienia i utrudnienia w trasie. Firmy transportowe zmagają się z koniecznością dostosowania tras, co może prowadzić do wydłużenia czasu dostawy i wzrostu kosztów operacyjnych. Co ważne, na 20 lutego planowane jest nasilenie protestów, które przybiorą nowy wymiar. Obejmą nie tylko blokady dróg i autostrad w całej Polsce, lecz także zintensyfikowane zakłócenia na przejściach granicznych z Ukrainą, węzłach komunikacyjnych oraz dostępie do przeładunkowych stacji kolejowych i portów morskich.

Perspektywa niedawnych protestów kierowców pokazuje, że obie branże – transport i rolnictwo – potrafią i chcą walczyć o swoje interesy. W tym kontekście wydaje się, że współpraca między tymi sektorami gospodarki może okazać się kluczowa w obliczu wydarzeń ostatnich tygodni. Branża transportowa i rolnicza powinny szukać punktów wspólnych, które wpłyną na poprawę sytuacji w ich sektorach. Zbiorowe postulaty mogą okazać się bardzo ważne dla zaspokojenia potrzeb obu branż.

Ostateczny wpływ strajku rolników na branżę transportową będzie zależał od efektywności działań podejmowanych przez rząd, rolników i przedstawicieli sektora transportowego w poszukiwaniu kompromisowych rozwiązań. W międzyczasie, przedsiębiorcy z obu branż muszą być gotowi na elastyczność i adaptację do zmieniających się warunków gospodarczych.

TransporterLink

ZLECENIA I PRACA DLA KIEROWCÓW: B, B+E, C, C+E, D

Leave a Reply

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link