Skip to main content

Współczesna branża transportowa stawia coraz większe wymagania przed kierowcami zawodowymi. Wiele firm oczekuje od swoich pracowników dodatkowych kwalifikacji. Dlatego warto rozważyć ukończenie kursu ADR, który otwiera drzwi do zdobycia specjalistycznych uprawnień i podniesienia jakości świadczonych usług.

Zacznijmy od początku- czym jest ADR?

ADR to skrót od Europejskiej Umowy dotyczącej Międzynarodowego Transportu Drogowego Towarów Niebezpiecznych. Jest to międzynarodowa konwencja regulująca przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lądową, określając zasady, przepisy i wymogi dotyczące takiego transportu.

Jak wygląda kurs ADR?

Kurs ADR nie jest długi, ale intensywny pod względem przyswajania wiedzy. Zazwyczaj trwa minimum 18 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym oraz minimum 8 godzin lekcyjnych w przypadku kursu doszkalającego. Egzamin końcowy zawiera od 15 do 30 pytań, w zależności od rodzaju kursu (podstawowy lub specjalistyczne), a kursant, aby uzyskać uprawnienia musi odpowiedzieć poprawnie na 2/3 pytań.

Korzyści związane z posiadaniem uprawnień:

  • Rozszerzenie kompetencji zawodowych – uzyskanie uprawnień ADR to nie tylko formalność, ale także poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. Kurs ADR dostarcza praktycznej wiedzy na temat przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych, co stanowi cenny zasób dla każdego profesjonalnego kierowcy.
  • Zwiększone szanse na rynku pracy – wielu pracodawców w branży transportowej wymaga od kandydatów posiadania uprawnień ADR. Dlatego uzyskanie tych dodatkowych kwalifikacji może zdecydowanie zwiększyć atrakcyjność kandydata na rynku pracy oraz otworzyć nowe możliwości zatrudnienia w firmach, które specjalizują się w przewozie materiałów niebezpiecznych.
  • Zwiększone bezpieczeństwo podczas pracy – kurs ADR nie tylko dostarcza wiedzy teoretycznej, ale również praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych podczas transportu materiałów niebezpiecznych. Dzięki temu kierowca jest lepiej przygotowany do reakcji w przypadku wypadków, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków zawodowych.-
  • Możliwość wyższych zarobków – kierowcy posiadający uprawnienia ADR często mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż ich koledzy bez tych kwalifikacji. Posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych jest cenione przez pracodawców, co może przekładać się na lepsze warunki finansowe dla kierowców.

Posiadając uprawnienia ADR, kierowca może przewozić materiały niebezpieczne, co stawia go w lepszej pozycji na rynku pracy. Zaświadczenie ADR jest nie tylko wymogiem formalnym, ale także gwarantuje, że kierowca potrafi właściwie reagować w sytuacjach awaryjnych, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo podczas pracy. Dlatego uzyskanie uprawnień ADR często jest postrzegane jako inwestycja w rozwój zawodowy oraz bezpieczeństwo podczas pracy.

TransporterLink

ZLECENIA I PRACA DLA KIEROWCÓW: B, B+E, C, C+E, D

Leave a Reply

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link