Skip to main content

TransporterLink realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

TransporterLink Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

TransporterLink to innowacyjne usprawnienie w branży, która posiada przestarzałe praktyki. Zapewniamy kierowcom łatwy dostęp do tysięcy zleceń transportowych, jednocześnie łącząc przewoźników ze sprawdzoną pulą wykwalifikowanych kierowców, którzy mogą podjąć się określonych zadań. Marketplace, który tworzy TransporterLink eliminuje dodatkowe koszty i umowy, które zwykle wiążą się z tradycyjnym procesem rekrutacji. Dzięki TransporterLinkowi przewoźnicy płacą kierowcom tylko za wykonaną pracę, a nasi kierowcy mogą zarabiać na wykonywanych przez nich pracach. Dopasowujemy sprawdzonych kierowców do zleceń przewozowych w modelu “na żądanie” (on demand). Główną innowacją w projekcie jest automatyzacja obsługi zleceń transportowych pomiędzy zleceniodawcą, a firmami przewozowymi. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, miejsca załadunku towarów zostają dopasowywane do najbliżej znajdujących się pojazdów przewoźnika lub lokalizacji kierowcy. Strategia realizacji projektu zakłada możliwie szeroką współpracę technologiczną z wybranym software house, który pomoże w dopracowaniu platformy w modelu Progressive Web Application co umożliwi zbudowanie pełnego systemu cyfrowego. TransporterLink jest pierwszą platformą na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, która ułatwia zlecanie transportu, nie angażując do tego firm spedycyjnych oraz wykonanie transportu z wykorzystaniem kierowcy z bazy kierowców w TransporterLink.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie 4 innowacji:

  • Innowacja produktowa – platforma do sprzedaży usług,
  • Innowacja procesowa – optymalizacja wyboru zleceniodawcy,
  • Innowacja marketingowa – kanał komunikacji z klientem (UX/UI),
  • Innowacja organizacyjna – zautomatyzowany kontakt z odbiorcami, podwykonawcami.

Projekt realizowany będzie na terytorium makroregionu Polski Wschodniej z siedzibą spółki na terenie województwa lubelskiego.

Numer projektu: POPW.01.01.02-06-0107/20
Nazwa beneficjenta: TRANSPORTERLINK SP. Z O.O.
Tytuł Projektu: TransporterLink
Okres realizacji: 01/04/2021 do 30/06/2022

Wartość projektu: 1 064 941.00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 828 759.35 PLN

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link