Oferty w Bazie Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Zapytanie ofertowe nr 1
2021-06-30
Zapytanie ofertowe nr 2
2021-07-30
Obecnie prowadzony projekt

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej