Skip to main content

Działalność nierejestrowna potocznie nazywana “firmą na próbę” staje się coraz bardziej popularna wśród Polaków. Wiele osób korzysta z tej opcji uzyskując dodatkowy dochód, który w lipcu 2024 będzie mógł wynieść aż 3225 zł (75% minimalnego wynagrodzenia). Coraz chętniej po taką formy aktywności zarobkowej sięgają także kierowcy zawodowi. Wielu jednak zadaje sobie pytanie o legalność, wymogi czy składkowanie. Tym artykułem rozpoczynamy serię, która ma na celu przybliżenie pojęcia działalności nierejstrowanej w kontekście zawodu kierowcy.

Czym jest działalność nierejestrowna?

Działalność nierejestrowana jest formą drobnej działalności zarobkowej. Charakteryzuje się cechami działalności gospodarczej, takimi jak: organizacja, charakter zarobkowy czy ciągłość. Nie wymaga jednak rejestracji w CEIDG, Urzędzie Skarbowym ani w GUS. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla kierowców poszukujących dodatkowych źródeł dochodu, ponieważ nie niesie ze sobą kosztów prowadzenia działalności, ani nie zobowiązuje do odprowadzania składek ZUS. Niemniej jednak, uzyskany dochód musi zostać opodatkowany. Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej została ustanowiona 30 kwietnia 2018 roku przez ustawę Prawo Przedsiębiorców. Tym samym umożliwiono prowadzenie aktywności zarobkowej w sposób prosty i bez nadmiernych formalności.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowną?

Działalność nierejestrowana może być podjęta przez kierowcę będącego osobą fizyczną, którego miesięczne zarobki z tej działalności nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo, w ciągu ostatnich 60 miesięcy kierowca nie mógł prowadzić lub zawiesić działalności gospodarczej. Należy także przestrzegać wymogu samodzielnego prowadzenia działalności nierejestrowanej. Zabronione jest również wykonywania czynności w ramach działalności nierejstrowanej, które wymagają koncesji, zezwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Podsumowując, obecne prawo sprawia, że działalność nierejestrowana jest atrakcyjną formą zarobkowania także dla kierowców zawodowych. Prowadząc ją, trzeba jednak pamiętać o wytycznych, których należy przestrzegać. W kolejnym artykule wyjaśnimy z jakich składek jest się zwolnionym oraz podpowiemy, jak rozliczać się z osiągniętego przychodu.

TransporterLink

ZLECENIA I PRACA DLA KIEROWCÓW: B, B+E, C, C+E, D

Leave a Reply

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link