Skip to main content

W tym artykule poruszymy najważniejsze kwestie:

Codzienna praca w branży TSL bardzo często wiąże się z brakiem czasu, nerwami i wyskakującymi nagle zleceniami. Pracując na najwyższych obrotach i w ciągłym pośpiechu zarówno zawodowi kierowcy, jak i właściciele firm transportowych muszą pamiętać o podstawach. Jedną z podstaw jest prawidłowe zawarcie umowy o kierowanie pojazdem. Podpowiadam co zrobić, aby ustrzec się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami, jakie mogłyby was spotkać przez chwilę nieuwagi.

„Przy zawieraniu umowy z kierowcą należy zachować szczególną dbałość o zapisy normujące zakres wzajemnych świadczeń stron oraz kwestie odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.”

adw. Konrad Kunik

Umowa o kierowanie pojazdem – Na co zwrócić uwagę

Należy dokładnie ustalić warunki pracy oraz odpowiedzialność w zakresie wykonywanych czynności.

Najważniejsze zapisy

Zarówno dla kierowcy ciężarówki, jak i dla firmy transportowej istotne jest umieszczenie zapisów dotyczących miejsca załadunku oraz rozładunku pojazdu dla danego zlecenia, a także terminu wykonania usługi. Warto wspomnieć również o kwestii wyboru optymalnej trasy przejazdu (z uwzględnieniem ekonomicznego interesu zlecającego usługę).

Co powinna zawierać umowa?

Aby ze spokojną głową wyruszyć w trasę bądź zlecić przejazd kierowcy wystarczy w umowie o kierowanie pojazdem pamiętać o tych kilku istotnych punktach. Umowa powinna zawierać:

  • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do kierowania pojazdem, który ma zostać powierzony kierowcy. Kwalifikacje należy zweryfikować przed powierzeniem pojazdu.
  • Ustalenia dotyczące sposobu ponoszenia opłat za paliwo (w tym ewentualnego sposobu korzystania z kart paliwowych/flotowych), autostrady, parkingi, przeprawy promowe, przejazdy przez tunele i mosty, oraz inne opłaty drogowe, których uregulowania wymaga cel podróży i odpowiedzialności za ich brak.
  • Zapis dotyczący sprawowania przez kierowcę pieczy nad powierzonym mieniem w postaci pojazdu, ładunku oraz dokumentacji przewozowej, a także sposobu ich zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz ustalenie zasad parkowania pojazdu i noclegu.
  • Klauzulę wykonywania drobnych prac naprawczych, a także sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, oraz jego wyposażenia przed wyruszeniem w trasę oraz w jej trakcie (apteczka, trójkąt, kamizelki, stan oleju, ciśnienie w ogumieniu, światła, płyn chłodnicowy etc), a także klauzula zobowiązującą kierowcę dokończyć
  • Zapisy dotyczące odpowiedzialności kierowcy za otrzymane w czasie kierowania przez niego pojazdem: kary/grzywny/mandaty z tytułu naruszenia przepisów ruchu drogowego.
  • Sposób postępowania i osobę właściwą do kontaktu w przypadku wystąpienia zdarzenia utrudniającego lub uniemożliwiającego wykonanie usługi w terminie, takich jak np. wypadek/kolizja, zniszczenie ładunku, awaria pojazdu, oraz w przypadku utrudnień dotyczących załadunku/rozładunku wraz ze wskazaniem danych kontaktowych tej osoby oraz kierowcy ( nr tel. e-mail).
  • Zapisy określające, czy kierowca może powierzyć wykonanie usługi osobom trzecim, a jeśli tak, to na jakich warunkach.
  • Klauzulę zawierającą zakaz zabierania autostopowiczów.
  • Klauzula, dotycząca ewentualnych kar umownych celem zabezpieczenia za wadliwe wykonanie lub niewykonanie umowy (zarówno z przyczyn leżących po stronie kierowcy jak i przewoźnika), na przykład przedłużający się czas rozładunku/załadunku, brak ładunku, podstawienie niesprawnego pojazdu, braki w dokumentacji, niestawienie się kierowcy w wyznaczonym terminie itd.

Jeśli masz jakieś pytania, bądź sugestie dotyczące tego, o czym powinniśmy napisać w kolejnym artykule, koniecznie napisz do nas na adres mailowy:  kierowcy@transporter.link

Adwokat Konrad Kunik

Od ponad 10 lat jako adwokat zajmuje się kompleksowym doradztwem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego w zakresie prawa korporacyjnego i prawa umów handlowych. Konrad jest ekspertem TransporterLinka i wspiera naszych kierowców w zakresie zagadnień prawniczych.

Leave a Reply

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link