Skip to main content

W tym artykule odpowiadamy na pytania kierowców o działalność nierejestrowaną w oparciu o którą mogą świadczyć usługi szoferskie w serwisie TransporterLink.

Czy prowadząc działalność nierejestrowaną muszę ją zgłosić do odpowiednich organów?

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie jesteśmy zobligowani do zgłoszenia jej w CEIDG. Niemniej jednak, aby świadczyć usługi w ramach tej działalności należy pamiętać o spełnieniu czterech najważniejszych warunków: 1) Nieprowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy; 2) Świadczenia usług nie wymagających posiadania licencji, koncesji lub pozwolenia; 3) Osiągania przychodu z prowadzonej działalności nierejestrowanej nieprzekraczającego kwoty 1505 zł ( 50% minimalnego wynagrodzenia); 4) Prowadzenia działalności nierejestrowanej samodzielnie (zakaz prowadzenia jej w formie spółki cywilnej). 

Co w przypadku, gdy przekroczę limit przychodu działalności nierejestrowanej?

W sytuacji, gdy przekroczony zostanie pułap przychodu odpowiadający 50% minimalnego wynagrodzenia, działalność nierejestrowana uznawana jest za działalność gospodarczą. W związku z tym od dnia, gdy przekroczenie nastąpiło przedsiębiorca posiada 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG.

Czy jestem zobligowany do wystawienia rachunku lub faktury z działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy, jest się zobowiązanym do prowadzenia uproszczonej ewidencję sprzedaży za dany dzień. Ewidencja jest również niezwykle ważna, aby wiedzieć, ile jeszcze można zarobić by nie przekroczyć limitu. W razie potrzeby można także wystawić klientowi fakturę VAT, gdyż nie ma ku temu przeszkód. Co ważne, na platformie TransporterLink faktura dla Twojego zleceniodawcy wystawiana jest automatycznie przez system.

Czy muszę rozliczać się z działalności nierejestrowanej?

Przychody osiągane z prowadzenia działalności nierejestrowej są przychodami zaliczającymi się do tzw. innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Uzyskany z działalności nierejestrowanej przychód będzie się więc sumował z pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (17 lub 32%). Nie ma możliwości rozliczania się metodą liniową tudzież ryczałtowo.

Czy świadcząc usługi w ramach działalności gospodarczej jestem zobligowany do płacenia podatku VAT?

Zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba prowadząca nierejestrowaną działalność jest zwolniona z podatku VAT (zwolnienie podmiotowe do 200 tys. zł przychodu). Niemniej jednak z tego zwolnienia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy uwzględnieni w ust. 13 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług (m.in. usługi doradcze czy jubilerzy).

Czy prowadząc działalność gospodarczą mogę odpisać koszty od podatku?

Oczywiście istnieje taka możliwość, aby odliczyć wydatki poniesione dla celów działalności. Jest to związane z faktem, iż płacony jest podatek od uzyskanego dochodu. W związku z tym warto prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zbierając odpowiednie faktury.

Czy pracując na etacie mogę prowadzić działalność nierejestrowaną?

Pracując na umowę o pracę lub umowę zlecenie nie ma przeciwskazań, aby prowadzić dodatkowo działalność nierejestrowaną. Posiada się wówczas opłacane składki, niemniej jednak nadal konieczne jest opłacenie podatku dochodowego.

Czy pobierając świadczenia na niepełnosprawne dziecko mogę świadczyć usługi w ramach działalności nierejestrowanej?

Obecne przepisy wykluczają możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy przez osoby pobierające te świadczenia opiekuńcze.

Czy obcokrajowiec może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowa, nie stanowi działalności  gospodarczej na gruncie Prawa przedsiębiorców. W związku z tym nie istnieje przepis, który zakazuje cudzoziemcom prowadzenia tego typu działalności w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli masz jakieś pytania, bądź sugestie dotyczące tego, o czym powinniśmy napisać w kolejnym artykule, koniecznie napisz do nas na adres mailowy:  kierowcy@transporter.link

Adwokat Konrad Kunik

Od ponad 10 lat jako adwokat zajmuje się kompleksowym doradztwem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego w zakresie prawa korporacyjnego i prawa umów handlowych. Konrad jest ekspertem TransporterLinka i wspiera naszych kierowców w zakresie zagadnień prawniczych.

Leave a Reply

Close Menu

TransporterLink Sp. z o.o.
Gospodarcza 26,
20-213 Lublin

T: +48 570 070 250
E: info@transporter.link